Ürünler

PVC Geomembran Uygulama Alanları

PVC Geomembranlar karayolları tünellerinde petrol sahalarında yapay göllerde, sulama…

HDPE / Polietilen Geomembran Uygulama Alanları

HDPE Geomembranlar atık su borularında, zehirli atık alanlarında yapay göletlerde, tıbbi…

EPDM Geomembran Özellikleri ve Uygulama Alanları

EPDM membranlar su depoları, temel - perde yalıtımları, teras yalıtımları, gölet yalıtımları …

LDPE Geomembran Özellikleri ve Uygulama Alanları

LPDE geomembranlar, arıtma tesislerinde metro tünellerinde, sanayi ve zehirli atık alanlarında…

T-GRIP Geomembran Özellikleri

T-grip geomembranlar kanalizasyon sistemleri, arıtma tesisleri atık su tünelleri, otoparklar…

TPO Geomembran Özellikleri ve Uygulama Alanları

Sanayi tesis çatılar, inşaatlar, uzay çatı sistemlerinde kullanılan membranlardır

Uygulamalar